Om Ekbryn

  • Född i Malmö för länge sedan.
  • Skola, Försökte bli naturvetare utan någon framgång. Konsten fanns alltid där och drog.
  • Jobbade med allt. Inrednings snickare, flyttgubbe, krogsvängen och fotograf.
  • I vuxen ålder jobbade jag med mycket men hamnade så småningom i data  branschen. Långt innan internet..
  • Gifte mig. Flyttade ut på landet. Insåg att stillheten på landet har fördelar om man vill skapa.
  • Landsortsbo, Skåne. Stilla liv som utan folk som plågar min aspberger. Skriver,  Undersöker.